11000 Beograd, Knez Mihailova 33/II   office@nemesis-travel.rs   +381 11 3038-222

Američka viza

Državljanin strane zemlje koji želi da uđe u SAD prethodno mora da dobije vizu, neuseljeničku za privremeni ili useljeničku za stalni boravak. Zahtevani tip vize je definisan Imigracionim zakonom i odnosi se na svrhu vašeg putovanja.

Za privremeni boravak pogledajte internet stranicu http://serbian.serbia.usembassy.gov/sr/visas.html Neuseljeničke vize.

Neuseljeničke vize izdaju se osobama koje imaju stalni boravak van SAD, a žele da privremeno putuju u SAD – turistički, poslovno, zbog privremenog zaposlenja, da studiraju, ili zbog medicinskog tretmana.

Molimo vas da unapred napravite plan putovanja. To bi vam omogućilo da podnesete molbu za vizu nedeljama, pa čak i mesecima pre planiranog odlaska u SAD. Naša preporuka je da ne kupujete avionsku kartu dok nemate vizu u pasošu. Prilikom intervjua za vizu, avionska karta vam nije potrebna.

Morate biti svesni činjenice da viza ne garantuje da ćete ući u Sjedinjene Američke Države. Službenici Ministarstva za nacionalnu bezbednost (DHS) mogu da vam ne dozvole ulazak, ili ograniči vreme boravka u SAD.

Posetioci više neće morati da popunjavaju formular I-94 prilikom dolaska u SAD avionom ili morem. Čitav sistem je unapređen i evidencija ulaska će sada biti generisana koristeći informacije o putnicima koje su već unete u sistem.

Da biste zakazali intervju za neuseljeničku vizu preko interneta molimo vas pogedajte

Službeni servis za vize Sjedinjenih Američkih Država

https://usvisa-info.com/sr-RS/selfservice/ss_country_welcome

Pre zakazivanja razgovora za vizu putem ovog servisa, svaki podnosilac zahteva za vizu mora da obavi sledeće:

Korak 1:
→ Popunite elektronsku aplikaciju za neuseljeničku vitu i odštampajte broj potvrde DS-160 (barkod) za svakog podnosioca zahteva za vizu. Zahtev se podnosi na https://ceac.state.gov/genniv

→ Za određene vrste viza može biti potrebno i popunjavanje dodatnih obrazaca:

*DS-156E, prijavni obrasci za vize za trgovce (E1) i investitore (E2) iz zemalja sa kojima su potpisani sporazumi, podnose se na: http://state.gov/documents/organization/217452.pdf

→ Molimo vas da imate u vidu da ovaj informacioni servis ne pruža odgovore na pitanja u vezi s aplikacijom DS-160. Molimo vas da posetite travel.state.gov

→ Uputstvo za DS-160

*sve greške na obrascu DS-160 zahtevaće ispravke ili će biti potrebno podnošenje novog zahteva.

*DS-160 mora biti popunjen na engleskom jeziku

*Od podnosilaca zahteva koji ne popune DS-160 na engleskom jeziku zahtevaće se ili da preprave svoj DS-160 ili da podnesu novi DS-160

*Od podnosilaca zahteva koji na obrascima nepravilno oznaće svoj pol takođe će se zahtevati ili da preprave ili da podnesu novi DS-160

*Podnosioci zahteva za vizu koji, uz barkod broj, ne generišu i stvarni barkod, te koji ne kliknu na dugme ''Submit'' (Pošalji) nisu ispravno popunili DS-160

Korak 2:

→ Platite taksu za obradu zahteva za vizu za svakog podnosioca zahteva. Pritiskom na Načini plaćanja taksi možete saznati više detalja o taksama za obrade zahteva za vizu i načinima plaćanja.

Korak 3:

→ Pomoću ovog servisa zakažite razgovor sa Konzularnim odelenjem.

*Za zakazivanje razgovora svaki podnosilac zahteva mora da pripremi:

-Broj potvrde DS-160 (barkod)

-Broj priznanice o uplati takse za obradu zahteva za vizu (Vidi korak 2, gore)

-Broj pasoša podnosioca zahteva

- U zavisnosti od tipa vize za koji se podnosi zahtev, moguće je da će biti potrebne i dodatne informacije. Na primer: **Broj SEVIS-a s obrasca I-20 za studente ili s obrasca DS-2019 za osobe koje učestvuju u programima razmene**Broj peticije s obrasca I-797 za vize za radnike na privremenom radu**Broj predmeta za podnosioce zahteva za useljeničku vizu

Dodatne informacije u vezi sa vizama za SAD mogu se pronaći na http://travel.state.gov/visa/visa_1750.html.

Obnavljanje vize

Podnosioci zahteva koji obnavljaju svoje neuseljeničke vize mogu da ispunjavaju uslove za jednu od sledećih posebnih procedura. Molimo vas da pažljivo pročitate sve dole navedene uslove.

Podnosioci zahteva koji ispunjavaju uslove za kurirsku dostavu

Pod određenim uslovima osobe koje obnavljaju neuseljeničku vizu izuzete su od uzimanja biometrijskih podataka i razgovora za vizu, pa ne treba da zakazuju termin u konzularnom odeljenju. Podnosioci zahteva koji ispunjavaju ove uslove mogu da koriste Kurirska dostava- Posebno izuzeće zbog starosne dobi ili obnavljanja vize, odnosno DHL kurirsku službu za dostavu svog zahteva za obnavljanje vize i odgovarajuće dokumentacije

Ovo izuzeće se odnosi na podnosioce zahteva koji ispunjavaju SVE dole navedene uslove:

*Prisutni ste u Srbiji ili vam je boravište u Srbiji

*Obnavljate istu kategoriju neuseljeničke vize.

*Viza koju obnavljate mora da bude izdata nakon 1. januara 2008. godine.

*Viza koju obnavljate mora da bude izdata za maksimalan period važenja.

*Vaša viza je važeca ili je istekla pre manje od godinu dana

*Prethodno ste ostavili otiske svih 10 prstiju u Konzularnom odeljenju.

*Vaša stara viza je izdata u crvenom pasošu Republike Srbije

*Mesto rođenja i državljanstvo u vašem starom pasošu odgovara podacima iz novog pasoša.

*Svi drugi biografski podaci su isti kao i u prethodnom zahtevu za vizu.

Ako ispunjavate sve ove uslove, kliknite ovde ( https://usvisa-info.com/sr-RS/selfservice/login ) da biste koristili Kurirska dostava- Posebno izuzeće zbog starosne dobi ili obnavljanja vize, odnosno DHL kurirsku službu za dostavu svog zahteva za obnavljanje vize i odgovarajuće dokumentacije.

Podnosioci zahteva kojima je potreban termin u Konzularnom odeljenju samo u svrhu biometrijskih podataka (bez razgovora)

Ako ispunjavate sve gore navedene uslove, osim sledećih:

 • Vaša stara viza je izdata u plavom pasošu Srbije i Crne Gore, ILI
 • U vašem starom pasošu je navedena različita država rođenja i/ili drugo državljanstvo nego u novom pasošu, ILI
 • Vaši biografski podaci su se promenili ili je prethodna aplikacija za vizu sadržavala grešku,

Morate da zakažete termin u Konzularnom odeljenju da biste podneli potrebnu dokumentaciju za vizu i da bi se uzeli ažurni biometrijski podaci.

Da biste zakazali poseban termin za obnovu vize, prijavite se na ovom linku ( https://usvisa-info.com/sr-RS/selfservice/login ) i sledite uputstva za odabir odgovarajuće svrhe putovanja. U suprotnom možete da nazovete telefonski servis.

Hitni termini za razgovor

Podnosioci zahteva mogu da traze hitno zakazivanje razgovora u odredjenim okolnostima, kao što su:

*Smrt, teška bolest ili nesrećan slučaj koji ugrožava život bliskog rođaka u Sjedinjenim Državama. Budite   spremni da navedete ime i srodstvo osobe, mesto, opis situacije kao i kontakt podatke lekara ili pogrebnika.

*Hitan medicinski tretman za podnosioca zahteva ili za njihovo maloletno dete.

*Podnosioci zahteva za studentsku vizu ili vizu za posetioce na razmeni (F/M/J) čiji obrazac I-20 ili DS-2019 ima početni datum pre prvog slobodnog termina razgovora za vizu.

*Iznenadna potreba za putovanjem u Sjedinjene Države iz hitnih poslovnih razloga u roku od 10 dana nakon prvog dostupnog termina razgovora za vizu.

*Iznenadna poseta značajna u kulturnom, političkom, novinarskom, sportskom ili ekonomskom smislu koja treba da se desi u roku od 10 dana nakon prvog dostupnog termina razgovora za vizu.

Da bi podneli zahtev za hitan termin za razgovora:

Podnosioci zahteva moraju da nazovu telefonski servisi da traze hitan sastanak.

Podnosilac zahteva pored redovne dokumentacije treba na razgovor da donese i dokumentaciju kojom može da opravda hitnost putovanja.

Informacije o call centru

Podnosioci zahteva mogu da pristupe ovom servisu prijavom na internet stranicu ili pozivanjem lokalnih brojeva.
+381 11 3050550

Ako zovete iz SAD-a, birajte +1 703 4392347.

Službu možete da pozovete tokom sledećih dana/sati:
Ponedeljak - petak od 7:00 do 19:00 po lokalnom vremenu ili ako zovete iz Sjedinjenih Država od 8:00 do 18:00 po istočnoameričkom vremenu.

Načini plaćanja taksi

Tip vize

Taksa

Neuseljeničke vize za koje nije potrebna peticija (B1/B2, C1/D, F, M, J, I, TN, TD)

USD$160

Neuseljeničke vize za koje je potrebna peticija (H, L, O, P, Q, R)

USD$190

Viza za trgovce (E1) i investitore (E2) iz zemalja sa kojima su potpisani sporazumi i viza za radnike iz Australije (E3)

USD$270

Verenička viza (K)

USD$240

Visina takse za obradu zahteva za vizu zavisi od tipa vize za koju se podnosi zahtev.

Svi podnosioci zahteva za neuseljeničke vize treba da plate taksu pre zakazivanja sastanka putem ovog servisa. Taksu nije moguće refundirati, niti preusmeriti, bez obzira na to da li je viza izdata.

***cene su podlozne promenama***

Načini plaćanja taksi

Postoji nekoliko opcija za plaćanje takse za obradu zahteva za vizu Kliknite opcije dole za više informacija i instrukcije korak po korak.

1.Plaćanje gotovinom

Za plaćanje takse za obradu zahteva za vizu u gotovini u bilo kojoj filijali Banke Intesa sledite ove korake:

*Kliknite "Prijava" u gornjem desnom uglu ovog ekrana da biste se registrovali na stranicu i izabrali svrhu svog putovanja. Kad dođete do stranice na kojoj se zahteva da obavite plaćanje, kliknite na odgovarajući link u PDF-u da odštampate Nalog za uplatu takse za obradu zahteva za vizu.

*Odnesite nalog u filijalu Banke Intesa i platite taksu za obradu zahteva za vizu. Nakon obavljene uplate zadržite potvrdu o uplati s naloga o uplati. Ova potvrda potrebna je za završetak procesa.

**Važna napomena: Prilikom plaćanja treba da pokažete sledeće:

Vazeci identifikacioni dokument izdat od strane odgovarajucih drzavnih organa

*Nakon plaćanja sačekajte dva radna dana da se uplata proknjiži.

*Nakon 2 radna dana prijavite se na internet stranicu (Korak 1), dođite do stranice za plaćanje i unesite brojeve potvrde o uplati u odgovarajuće polje na stranici potvrde o uplati takse za obradu zahteva za vizu i kliknite "Submit" (Pošalji):

*Na sledećoj stranici se otvara kalendar termina gde možete da odaberete i zakažete termin.

2.Plaćanje kreditnom karticom na ovoj veb-tranici

Za plaćanje kreditnom karticom (MasterCard ili Visa) na ovoj veb-stranici:

*Kliknite na "Prijava" u gornjem desnom uglu ovog ekrana da biste se registrovali na stranicu i izabrali svrhu svog putovanja. Kad dođete do stranice na kojoj se zahteva plaćanje kliknite na odabir kreditne kartice.

*Unesite sva potrebna polja da završite transakciju.

*Nakon što je transakcija odobrena kliknite "Nastavi" da biste došli do kalendara termina.

3.Plaćanje kreditnom karticom preko telefona

Za plaćanje kreditnom karticom (MasterCard ili Visa) preko telefona:

*Nazovite odgovarajući broj telefona.

*Izaberite jezik.

*Izaberite NIV

*Izaberite "Plaćanje takse za obradu zahteva za vizu".

*Sledite uputstva da biste obaviti transakciju kreditnom karticom. Slušajte pažljivo i zapišite broj potvrde uplate takse za obradu zahteva za vizu.

Pasoš/Vraćanje dokumenata podnosiocu

Svi pasoši sa vizama vraćaju se podnosiocu zahteva kuriskom službom DHL-a. Ova usluga se obavlja bez dodatnog troška za podnosioca zahteva. Da bi dobili dokumenta iz konzularnog odeljenja podnosioci zahteva moraju da se registruju na ovoj internet stranici. Da bi se registrovali, kliknite na "Prijava" na vrhu strane. Sledite korake za izbor svrhe putovanja, odabir DHL lokacije za dostavu i druge relevantne informacije koje se zahtevaju za svakog podnosioca zahteva.

Da biste videli listu DHL-ovih lokacija na kojima možete da podignete paket kliknite ovde.

Dokumenta se najčešće dostavljaju u roku od 3 radna dana nakon što ih Konzularno odeljenje prosledi kuriru za dostavu. Imajte na umu da nema garancije kojoj brzinom će Konzularno odeljenje obraditi vaš zahtev.

Podizanje dokumenata na lokaciji DHL-a.

Nakon razgovora podnosioci zahteva mogu da provere na ovoj internet stranici broj Tovarnog lista (SWB) i status poslatih dokumenata.

Kad dokumenta budu spremna za podizanje podnosilac/podnosioci zahteva stariji od 18 godina moraju da donesu zvanični identifikacioni dokumenatu izabranu filijalu DHL-a u roku od 30 dana da podignu dokumenta. Podnosilac zahteva može takođe da predoči i Broj tovarnog lista (SWB) uz zvaničnu identifikaciju.

*Zvanična identifikacija može da bude:

*Važeća službeno izdata vozačka dozvola (sa slikom)

*Važeća lična karta (sa slikom)

*Studentska legitimacija (sa slikom)

*Plan puta, imena i brojevi ličnih karata putnika i kopija dokumenata lica koje preuzima pošiljke na službenom memorandumu (samo za putničke agente)

*Ako podnosilac zahteva ne može da predoči gore navedene oblike identifikacije od njega/nje će se tražiti da dostavi originalni izvod iz matične knjige rođenih osoblju koje radi u DHL-u, koji će oni kopirati i priložiti kao Dokaz o isporuci. DHL agent pregleda podatke u viziranom pasošu ili vizu skenira laserom da bi proverio da se dokumenta predaju licu za kojeg su namenjena.

*Roditelji moraju da dokažu identitet na jedan od gore navedenih načina kao i da prilože kopiju detetovog izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno, potvrdu o usvajanju.

*Lica koja podižu dokumenta u ime trećih lica treba da predoče jasnu kopiju nekog vlasnikovog identifikacionog dokumenta sa slikom.

*Za onesposobljene podnosioce zahteva (nepismene ili hendikepirane) njihova deca ili treća lice moraju da predoče potpisano pismo kojim ih ovlašćuju za podizanje vize kako je opisano pod 2, gore kao i kopiju svog službenog identifikacionog dokumenata. Podnosilac zahteva može da overi punomoć sa znakom "x" ili otiskom prsta, ako ne zna da se potpiše.

*Vreme potrebno za obradu zahteva za vizu određuje Konzularno odeljenje po vlastitoj diskreciji i ne možemo da vam damo informacije kad će vaša dokumenta biti predate u DHL.

Praćenje statusa

Da biste saznali status svojih dokumenata morate da se prijavite na svoj nalog u sistemu. Na strani pregleda podataka o podnosiocu zahteva (Applicant Summary) videćete status o dostupnosti dokumenata za podizanje/dostavu iz DHL-a. Informacije o statusu dokumenata mogu da se pojave nakon što se vaša lična dokumenta iz Konzularnog odeljenja predaju za slanje na način dostave koji ste vi odabrali.

Mogući statusi uključuju:

 • U tranzitu

*DHL je pokupio dokumenta u Konzularnom odeljenju.

 • Spremno za podizanje na lokaciji kurira

*Dokumenat podnosioca zahteva su dostupna za podizanje na odabranoj lokaciji DHL-a. Pasoši koji ne budu podignuti u roku od 30 dana na odabranoj lokaciji vratiće se u Konzularno odeljenje.

 • Isporučeno

*Dokumenta podnosioca zahteva su predata podnosiocu na odabranoj lokaciji DHL-a.

 • Nema dostupnog paketa za preuzimanje.

*Sistem ne pokazuju da su dokumenta na putu ili dostupna za preuzimanje. Molimo vas da proverite kasnije.

Slanje dokumenata u Konzularno odeljenje

Pod odredjenim okolnostima od podnosilaca zahteva može biti traženo da dokumentaciju pošalju u konzularno odeljenje. Dokumentaciju je moguće poslati kurirskom službom DHL-a jedino ukoliko su takva uputstva konzularnog odeljenja ili je jasno da je takva procedura za odredjenu svrhu putovanja. Za pojašnjenje tačne procedure podnošenja zahteva za vizu prijavite se na internet stranici, odaberite odgovarajuću svrhu putovanja i pratite korake kako bi dobili informacije potrebne za podnošenje zahteva i zakazali razgovor ukoliko je to neophodno.

Prije slanja bilo kakvih dokumenata preko DHL-a, podnosilac mora da se registruje na ovom vebsajtu. Da bi to obavili, kliknite na "Log In" (Prijava) na vrhu strane. Sledite korake za izbor svrhe putovanja, preferiranu lokaciju za DHL dostavu i druge relevantne informacije koje se zahtevaju za svakog podnosioca zahteva.

Intervju možete zakazati i putem telefona na broj + 381 11 30 50 550

Intervju možete zakazati koristeći skype – skype id ''usvisaserbia''

Za stalni boravak pogledajte stranicu Useljeničke vize.

Useljeničke vize su namenjene onima koji žele stalno boravište u Sjedinjenim Američkim Državama, a na osnovu određenih porodičnih veza sa američkim građanima, ili osobama sa stalnim prebivalištem u SAD, ili im se nudi posao.

Na osnovu američkog Zakona o Useljenju i naturalizaciji (INA) useljenici su podeljeni u dve osnovne kategorije: oni koji mogu ostvariti svoje pravo na useljenje bez numeričkog ograničenja, i one za koje postoji godišnja kvota u vezi sa brojem useljenika. Ova druga kategorija se dalje deli na one koji se useljevaju na osnovu porodičnih veza, na osnovu stalnog zaposlenja i na osnovu lutrijskog programa. U kategoriji bez numeričkog ograničenja prvao na useljenje imaju osobe koje su u srodstvu u prvom kolenu sa američkim državljaninom (supružnik i maloletna deca američkog državljanina, roditelj američkog državljanina, ukoliko je američki državljanina stariji od 21 godine), kao i useljenici povratnici (useljenici koji su ranije živeli u SAD i imali stalan boravak, ali su bili prinuđeni višom silom, ne svojom odlukom, da ostanu van SAD-a duže od jedne godine).

U ovom odeljku možete pronaći informacije za one koji planiraju da se za stalno nasele u Sjedinjenim Američkim Državama. On sadrži sledeće kategorije: useljenike sponzorisane od strane familije, useljenike na osnovu dobijanja stalnog zaposlenja, i vize za verenike K1.

            Napomena: Posedovanje američke vize daje vam mogućnost da otputujete do aerodroma ili bilo kog dugog graničnog prelaza u SAD i zatražite ulazak od službenika Ministarstva nacionalne bezbedonosti (DHS), Carine i pogranične   policije (CBP). Iako posedovanje vize vam ne garantuje ulazak u SAD, ipak to pokazuje da je konzul u Američkoj ambasadi u inostranstvu utvrdio da ste podobni da zatražite ulazak u odredjene svrhe. Službenici DHS/CBP, čuvari nacionalnih granica, odlučuju o ulasku putnika u SAD određujući status i dužinu boravka. DHS je takođe odgovoran za imigracione stvari dok ste u SAD.

Osnovna dokumenta i fotografije

Molimo vas da dokumenta ne šaljete ambasadi poštom ili faksom, sem u slučajevima specijalnog izuizeća od dolaska na razgovor, jer zbog nedostatka prostora nismo u mogućnosti da ih čuvamo.

Svaki podnosilac zahteva za vizu mora:

1. popuni obrazac DS-160: molimo vas da na svako pitanje date jasne i precizne odgovore; ne ostavljajte prazna polja.

2. dostavi pasoš čija važnost mora da bude duža od planiranog boravka u SAD. Imajte na umu da po Srpskom zakonu, srpski državljani moraju da izvade novi pasoš kada promene bračni status I promene prezime.

3. Svi podnosioci zahteva za vizu moraju da plate nepovratnu taksu za obradu vize. Detaljnije informacije o uplati možete naći na internet stranici Način plaćanja taksi. Ovo nije taksa za izdavanje vize već taksa za podnošenje zahteva za neuseljeničke vize. Svi podnosioci zahteva bez obzira na državljanstvo moraju da plate nepovratnu taksu za obradu vize.

4. Podnosilac molbe mora da priloži fotografiju u boji koja ispunjava sledeće uslove:

 • Anfas (ne iz profila) – gledajući direktno u foto-aparat.
 • Cela glava, od vrha kose do brade mora da bude vidljiva.
 • Poželjno je da se vide uši.
 • Fotografija mora da ima belu ili približno belu, jednobraznu pozadinu.
 • Fotografija ne sme da bude starija od šest meseci.
 • Fotografija ne treba da bude oivičena.
 • Dimenzije fotografije treba da budu 50mm x 50mm, a glava mora da bude u centru fotografije.
 • Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi zatamnjene naočare.
 • Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi šešir ili maramu.

5. Podnosioci zahteva za vizu moraju da dostave dokumenta na razgovoru za neuseljeničku vizu koja pokazuju da imaju čvrste veze sa zemljom boravka i da će napustiti SAD nakon kratkog boravka. Po zakonu podnosioc zahteva je dužan da dokaže cvrste veze sa zemljom boravka. Čvrste veze se razlikuju od zemlje do zemlje, od grada do grada, od osobe do osobe. Neki primeri mogu biti : posao, kuća, porodica, račun u banci. „Veze“ su različiti aspekti života koji vas vezuju za vašu zemlju boravka: Vaša imovina, zaposlenje, socijalne i porodične veze.

 

Airserbia
+381 11 311 21 23
0800 111 528 Za pozive iz inostranstva
Etihad
0800 190 561
Turkish
+381 11 303 61 95
+381 11 209 72 25 Kancelarija na aerodromu Beograd
Lufthansa Logotype 2
+381 11 3034 944
Austrian Airlines Logo 0
+381 11 3248 077
Swissair
+381 11 3030 140
Montenegro Airlines
+381 11 2621 122
+381 11 2286 241 Kancelarija na aerodromu Beograd
Logo Air France 01
Klm
Lot
+381 11 2028 047 - Travel Centar
Alitalia
+381 11 3245 000
Aeroflot Logo En
+381 11 3286 064
+381 11 209 7244 Kancelarija na aerodromu Beograd
Adria
Qatar
+381 11 785 9007 +381 11 209 7546 Kancelarija na Aerodromu
Aegean
+381 11 3284 781 Tal Aviation Balkans
Croatia Airlines
Flydubai
+381 11 328 2271 PMT
Pegasus
Airberlin
Belavia
Emirates
British
Iata
Olympic
Tarom
Tunisair
Virgin
SriLankan Airlines Logo
Singapore Airlines Logo
logo